SBS Music – Kavaliri – Šuoštor

Popis pjesama:

1.  Preščanja  3:15
2.  Vraučom sa dime  3:21

3.  Šuoštor  2:50
4.  Ne Verškevemu briegu (Kvartet Gubec)  3:35
5.  Vyžgi prijautelj  3:13
6.  Liepo Koto  3:22
7.  Po humski i bednjanski  (Siniša Miklaužić)  3:17
8.  Rad te imam  3:05
9.  Mieglo (Davor Dretar Drele)   3:14
10.Noš Ivek  3:17
11.Življanja  3:09
12.Mi sme pajdaši  (Filip Mikša)  2:34
13.Cepernjico  3:20
14.Tebi  (Adam Končić)  3:32
15.Deklica  3:09
16.Fanika  (Adalbert Turner Juci i Siniša Miklaužić)  2:57
17.Zogerja i Zogerko  3:35
18.Vraćam se u Podravinu  (Vid Balog)  3:46
19.Pe demoči  3:28
20.Pod brajde  (Kvartet Gubec)  3:50
21.Baurico (R&B verzija)  2:24